Club market values
 
  23 September, Friday

   16:00 7:6 Zvezda (W) – Baltiyskaya Zarya (W) Full Match Record
   14:00 22:28 University (W) – Dinamo-Sinara (W) Full Match Record

  21 September, Wednesday

   9:30 30:27 Luch (W) – Baltiyskaya Zarya (W) Full Match Record